لوگوی شرکت

 

 

مهندس فرامرز فرشیدی

تلفن تماس : 09111914071

 

آدرس شرکت:

مازندران - نوشهر - خیابان شهید معقولی - پلاک 19

تلفن :  3235068 - 0191

 


ایمیل:

 

go.da.n@chmail.ir

آمار

بازدیدهای محتوا : 1449
شركت آشيانه آرمين ساحل
فهرست پروژه های انجام شده PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 

 

1- اجرای آسفالت روستای لرگان شهرستان نوشهر

2- اجرای خانه های بهداشت استان مازندران - شهرستان نوشهر - خانه بهداشت شریعت آباد

3 - اجرای کانیو و جوی و دال بتن مسلح و آبرو مثلثی و خاکبرداری و مخلوط ریزی و آرواربرداری

روستای کنیج شهرستان نوشهر

4-بازسازی و اصلاح رمپ ورودی و خروجی جایگاه  CNG

5- اجرای پیاده رو سازی و مبلمان پیاده رو روستای کلمه از توابع نوشهر

6- اجرای جدول و جوی و خاکبرداری و آسفالت کنی و مخلوط ریزی و بیس و آسفالت

روستای بندپی نوشهر

7- اجرای پروژه شن ریزی بین المزارع روستای کجور

8- اجرای آسفالت روستای پول شهرستان نوشهر

9- اجرای کلیه عملیات ابنیه فنی،خاکبرداری و زیرسازی و روسازی سمای منجیر واقع در نوشهر

10- احداث و شن ریزی جاده بین المزارع روستای چلندر شهرستان نوشهر

11-  اجرای کلیه عملیات خاکبرداری ، ابنیه فنی دیوار سنگ ملاتی راه روستایی گتکش از توابع

شهرستان نوشهر

12-اجرای مخلوط ریزی و خاکبرداری روستای کجور

13- احداث و شن ریزی جاده بین المزارع روستای چلندر

14- اجرای کانیو و جوی و دال بتن مسلح و آبرو مثلثی و خاکبرداری  روستای کجور


 
 

ورود